Tượng Bác Hồ đứng chào đồng vàng – Đồ Đồng Cao Cấp

Kích thước Cao 40cm
Chất liệu Đồng vàng
Hình thức Màu vàng

Chính sách

2,590,000 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 04 LK9 Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa

0919319311

market3.alin@gmail.com

Xem chỉ đường đến Đồ Đồng ÂU Việt

“Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” 

1. Thông tin sản phẩm:

Kích thước Cao 40cm
Chất liệu Đồng vàng
Hình thức Màu vàng

2. Hình ảnh sản phẩm:

 

 

3. Một số hình ảnh feedback khách hàng khi nhận tượng Bác Hồ

 

 

4. Bảo Hành