Tượng Bác Hồ đứng chào đồng đỏ dát vàng 24K – Đồ Đồng Cao Cấp

Kích thước Cao 50cm
Chất liệu Đồng đỏ
Hình thức Dtá vàng 24K

Chính sách

10,500,000 

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 04 LK9 Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa

0919319311

market3.alin@gmail.com

Xem chỉ đường đến Đồ Đồng ÂU Việt

“Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” 

1. Thông tin sản phẩm:

Kích thước Cao 50cm
Chất liệu Đồng đỏ
Hình thức Dtá vàng 24K

2. Hình ảnh sản phẩm:

 

3. Một số hình ảnh feedback khách hàng khi nhận tượng Bác Hồ

 

 

4. Bảo Hành